Change Is Coming

Change is coming, beginning on 1 December.

My photography:

Starting 1 December, I will be posting once per week. My goal is to hit the streets and share a view of the world with you. This view will cover El Paso, Texas to County Cork, Ireland, and everything in-between.

I have a different, unique view of the world around me, and I hope you’ll enjoy it.

From time to time, as appropriate, my photos may be accompanied by an article or interview. This will be done when I feel it adds context to work posted.

We’re Moving:

As many of you know, I’ve made a hard decision that I must not only leave El Paso but the United States as a whole. Our goal is to set up house near Cork, Ireland.

Our world is in a state. As a reporter and photojournalist, I’ve seen the best, and worst humanity has to offer. The latter, sadly, has become the norm.

As a writer, I would seek out the middle ground of any story. I would strive to divorce my personal feelings and opinions from my work and allow the reader to draw their conclusions. For this I’ve been called ‘fake news,’ a ‘hack,’ and worse.

I quit. It’s over.

I hope to be out and settled by 1 December 2021.

Join me, Wednesday, 2 December 2020, for our relaunch.


Tá athrú ag teacht, ag tosú ar an chéad lá de mí na Nollaig.

Mo ghrianghrafadóireacht:

Ag tosú ar an chéad lá de mí na Nollaig, beidh mé á phostáil uair amháin sa tseachtain. Is é an aidhm atá agam ná cos a bhualadh leis na sráideanna agus radharc an domhain a roinnt lib. Clúdóidh an dearcadh grianghrafadóireach seo El Paso, Texas chuigh Contae Chorcaí, Éireann, agus gach rud idir eatarthu.

Tá dearcadh difriúil, uathúil agam anois ar an domhan mórthimpeall orm, agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as.

Ó am go ham, de réir mar is oiriúnach, d’fhéadfadh alt nó agallamh a bheith in éineacht le mo ghrianghraif. Déanfar é seo nuair a bhraithim go cuireann sé leis an comhthéacs don obair a phostáiltear.

Táimid ag Bogadh:

Mar is eol do go leor agaibh, rinne mé cinneadh crua nach mór dom El Paso a fhágáil, ach na Stáit Aontaithe ina iomláine. Is é an aidhm atá againn ná teach a chur ar bun timpeall ar Corcaigh, Éire.

Tá ár ndomhan i bpraiseach. Mar thuairisceoir agus grianghrafadóir, chonaic mé na rudaí is fearr agus is measa atá le tairiscint leis an cine daonna. Faraor, is é an rud deireanach atá taréis athrú chuigh an gnáthrud.

Mar scríbhneoir, lorgfainn talamh lár de scéil ar bith. Dhéanfainn mo chuid mothúchán agus tuairimí pearsanta a scaradh ó mo chuid oibre agus ligfinn an léitheoir a chonclúidí féin a dhéanamh. Tugadh ‘nuacht bhréige,’hack’ agus níos measa orm de réir seo.

Táim ag scor. Tá sé críochnaithe.

Tá súil agam a bheith amuigh agus socraithe faoin chéad lá de mí na Nollaig 2021.

Bí liom, Dé Céadaoin, an dara lá de mí na Nollaig 2020, le haghaidh ár n-athsheoladh.